0740017156 [email protected]

Centrale și accesorii

Centrale ventilatie, centrale desfumare, senzori

Centrala de desfumare permite evacuarea aerului cald in caz de incendiu prin actionarea unuia sau a mai multor actuatoare de ferestre.Deschiderea fereastrelor in caz de incendiu este controlata de detectorii de fum, de butoanele de urgenta, de alarma de incendiu.

Centralele de desfumare îndeplinesc toate standardele de siguranță pentru sisteme de desfumare. Protocolul de comunicare securizat transmite semnalele în siguranță către toate componentele conectate. În caz ce incendiu, trapele de fum din acoperiș sau ferestrele de desfumare din fațadă se deschid automat pentru a elibera de fum căile de evacuare din clădire.

Alte produse

Ventilație naturală

Este necesar să respirăm cât mai mult aer curat: acasă, la birou, în spaţiile publice sau comune, etc. Uneori fereastra este montată la o înălţime superioară şi este dificil să acţionăm deschiderea; Sau ne dorim sa deschidem cu ajutorul unei telecomenzi.

Desfumare

În cazul unui incendiu cӑldura emanatӑ, fumul ṣi gazul toxic pun în pericol viaṭa persoanelor aflate în încӑpere. Utilizarea unui sistem de evacuare fum ṣi cӑldurӑ, reduce temperatura, îngreuneazӑ apariṭia fumului  iar cӑile de acces se pot vedea mai uṣor, evitând astfel sufocarea persoanelor din local.

Centrale și accesorii

Sistemele pot fi conectate la o unitate de control (centralӑ) împreunӑ cu senzorul de fum, vânt sau ploaie astfel încât sӑ puteṭi beneficia de confortul ṣi siguranṭa doritӑ.